Hem


VÄLKOMMEN!

Här finns information om vad Våga drömma är, vilka vi är,

platser vi besöker och hur du kan komma i kontakt med oss."Ibland blir livet inte vad vi tänkt oss, framtidsdrömmar och förhoppningar grusas, besvikelser och misströstan vill lätt slå rot i våra liv. "Våga drömma" är livsberättelser som ger mod och verktyg att gå vidare med våra liv. Ninna och AnnaMaria berättar, med sina liv som bakgrund, att det inte är kört fast saker och ting inte blir som vi tänkt. Så ta del av deras livserfarenheter  och låt dig ingjutas av mod och återigen - våga drömma!"


 - Sune Nordin, pastor i Korskyrkan Uppsala.

Församlingsprogrammet Evangeliska Frikyrkan

Vi samarbetar med:

Copyright © Våga drömma 2014                                                                                vagadromma@gmail.com